فتح‌الله حسینی در حاشیه بازدید معاون اول از بازارچه پرویزخان:

دولت قصرشیرین را به منطقه آزاد تجاری تبدیل کند

مجلس

بازارچه با خدماتی که مردم شهرستان‌های سرپل‌ذهاب،‌گیلانغرب و قصر شیرین در زمان 8 سال جنگ تحمیلی انجام داده‌اند تبدیل شدن شهرستان قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری خواسته اصلی مردم منطقه است.

نماینده مردم قصر شیرین، پل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل شدن قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری شد.

به گزارش ایلنا، فتح‌الله حسینی پیش از ظهر امروز در بازدید اسحاق جهانگیری از بازارچه پرویزخان خواستار تبدیل شدن شهرستان قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری شد.

نماینده مردم قصرشیرین با بیان اینکه اعمال محدودیت و بسته شدن مرز پرویزخان موجب بیکار شدن 5 هزار نفر از کارگران این بازارچه شده است، یادآور شد: بیکار شدن این تعداد کارگر موجب فلج شدن زندگی بیش از 20 هزار نفر از اهالی شهرستان قصرشیرین شده است.

وی بر لزوم تامین اعتبار از سوی دولت برای رفع مشکلات بازارچه پرویزخان تاکید کرد و افزود: بدون اعتبارات و امکانات هیچ کاری در این بازارچه از پیش نمی‌رود. بازارچه با خدماتی که مردم شهرستان‌های سرپل‌ذهاب،‌گیلانغرب و قصر شیرین در زمان 8 سال جنگ تحمیلی انجام داده‌اند تبدیل شدن شهرستان قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری خواسته اصلی مردم منطقه است.

حسینی با اشاره به آماده بودن زیرساخت‌های موجود در بازارچه پردیسان برای این امر تصریح کرد: دولت باید نگاه ویژه‌ای به مرزنشینان داشته باشد.

نماینده مردم قصر شیرین در سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی تبدیل شدن شهرستان قصر شیرین به منطقه آزاد تجاری را هدیه‌ای به مردم این منطقه عنوان کرد.

کد N428407