ابراز نگرانی احسان اوغلو درباره سلامت انتخابات ترکیه

آمریکا اروپا

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از چاپ 18 میلیون برگه رای اضافه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، اکمل الدین احسان اوغلو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در خصوص چاپ 18 میلیون برگه رای گیری اضافه ابراز نگرانی کرد.

بنا بر این گزارش، ادعای وی بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گرفته است.

وی با زیر سوال بردن سلامت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است 19 مرداد برگزار شود گفت: شاید بخشی از برگه های رای گیری بر اثر باران و سیل از بین بوند اما معنی چاپ 18 میلیون برگ اضافه چیست؟ اتین برگه ها با دستور چه کسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟

احسان اغلو یکی از سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است که قرار است با رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی این کشور رقابت کند.