با برگزاری تظاهراتی گسترده؛

صدها اردنی خواستار قطع روابط با رژیم صهیونیستی شدند

آفریقا و خاورمیانه

صدها اردنی با برگزاری تظاهراتی گسترده در برابر ساختمان نخست وزیری در امان ر بر لزوم قطع روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صدها تن از مردم اردن امروز با برگزاری تظاهرات در  برابر ساختمان نخست وزیری این کشور در امان از مقاومت فلسطین اعلام حمایت کردند.

اردنی ها با در دست داشتن پارچه نوشته هایی با عنوان "من نماینده مقاومت هستم"، "غزه الگوی مقاومت" و "مقاومت خواهم کرد" بر لزوم قطع روابط اردن با رژیم صهیوینستی تاکید کردند.

همچنین در دست تظاهرات کنندگان پرچمهای فلسطین و اردن دیده می شد.