کره جنوبی ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه را غیرقابل قبول می داند

آسیا اقیانوسیه

کره جنوبی طرح ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه در دریای شرقی را غیرقابل قبول خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در مطلبی با اشاره به انتقاد کره جنوبی از طرح مجدد ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه در دریای شرقی گزارش داد که وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای ادعای ژاپن در رابطه با این جزایر را مضحک و غیرقابل قبول خوانده است.

مناقشه بر سرجزایر واقع در دریای شرقی در سال 2012 که در کره "دوکدو" و در ژاپن "تاکشیما" نامیده می شود هنگام بازدید لی میونگ باک رئیس جمهوری وقت کره جنوبی از این جزایر افزایش یافت.