گزارش خبری/

مشروعیت بخشی به جنایات اسرائیل توسط گوگل/ وقتی کشتن زنان و کودکان فلسطینی تبدیل به بازی می شود