نامزد ریاست جمهوری ترکیه:

احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه وجود دارد

انتخابات ریاست جمهوری

آنکارا- ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیرکل سابق سازمان کنفرانس اسلامی و نامزد ریاست جمهوری ترکیه روز سه شنبه از احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه سخن به میان آورد.

به گزارش ایرنا، احسان اوغلو طی سخنانی در اسکی شهیر که بطور زنده از تلویزیون ˈان.تی.ویˈ پخش شد، گفت: بنا به گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا 18 میلیون برگه رای برای انتخابات ریاست جمهوری بیش از حد نیاز در ترکیه به چاپ رسیده است.

وی افزود: این مساله در دیدار مسوولین شورایعالی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با مسوولین سازمان امنیت و همکاری اروپا مطرح شده است که نظارت بر این برگه ها چگونه خواهد بود و این برگه ها با چه هدفی بیش از حد نیاز چاپ شده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد: امکان آسیب دیدن برخی برگه ها وجود دارد ولی آسیب رسیدن به 18 میلیون برگه نیز ممکن نیست.

احسان اوغلو خواستار توضیح در مورد اینکه 18 میلیون برگه اضافی در دست چه نهادی و به چه صورت خواهد بود، شد و بیان داشت: مردم ترکیه حق دارند بدانند که چه میزان از این برگه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ˈسازمان امنیت و همکاری اروپاˈ (osce) که بر تطبیق استاندارد های بین المللی با برگزاری انتخابات در جهان نظارت دارد، در روزهای گذشته با انتشار گزارشی از نظام تبلیغاتی در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و محدودیت های رسانه ها در ترکیه در آستانه انتخابات، انتقاد کرد.

این سازمان که ترکیه نیز از اعضای آن است، مهمترین بخش از انتقادات خود را متوجه عملکرد تبلیغات حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در این انتخابات کرده است.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر فعلی و رهبر حزب عدالت و توسعه، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه است.

سازمان امنیت و همکاری اروپا تصریح کرده که نخست وزیر ترکیه بخش عمده ای از مبارزات تبلیغاتی خود را با برنامه های رسمی دولتی ادغام و از امکانات وسیعی در این مبارزات استفاده کرده که این شرایط، فضای رقابتی ناسالمی را بین رقبای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ایجاد کرده است.

در گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا تصریح شده، در حالیکه حضور اردوغان در جامعه ترکیه با استفاده از این امکانات گسترده، بسیار برجسته شده است، حضور دو نامزد دیگر که از امکانات دولتی در این دوره مبارزات انتخاباتی محروم هستند، بسیار کم رنگ شده است.

سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین از غیرممکن بودن اعتراض به تصمیمات شورای عالی انتخابات ترکیه نیز انتقاد کرده و آورده است که نبود زیرساخت حقوقی لازم در نظام انتخاباتی این کشور برای نظارت بین المللی و نظارت شهروندان این کشور بر انتخابات، محیط سالمی را برای رقابت های انتخاباتی در این کشور فراهم نمی کند.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است در یکشنبه آینده (19 مرداد ماه) برگزار شود. این اولین باری است که مردم ترکیه بطور مستقیم برای انتخاب رییس جمهور خود به پای صندوقهای رای می روند.

خاورم**2012/1275
کد N428046