تداوم همسویی سیاستمدار تحت تعقیب عراقی با تروریست های تکفیری بعثی

آفریقا و خاورمیانه

موضع سیاستمدار آواره و تحت تعقیب عراقی با تروریست های تکفیری بعثی واکنش تحلیلگران عراقی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، طارق الهاشمی از سیاستمداران تحت تعقیب عراق در ادامه همسویی آشکار خود را تروریستهای تکفیری بعثی خواستار توقف درگیری میان آنها و نیروهای پیشمرگه شد و این جنگ را بی معنی دانست.

این سیاستمدار محکوم به اعدام همانند یک گروه سیاسی داعشی ها را مورد خطاب قرار داد و اعلام کرد: مصلحت ایجاب می کند که این جنگ متوقف شود زیرا اعراب سنی همپیمان کردهای سنی هستند.اختلافات باید با دوستی حل و فصل شود نه با خشونت.اگر داعش از این اقدامات خود دست برندارد طایفه ای عصیانگر خواهد بود.

این موضع گیری سیاستمداری فراری و آواره عراقی با واکنش هایی از سوی عراقی ها روبرو شده است و تحلیلگران این موضع گیری را از کسی که متهم به تروریسم در عراق است موضوع جدیدی ندانسته اند.

تحلیلگران عراقی اعلام کردند: طارق الهاشمی سیاستمداری ورشکسته و پریشان خاطر است زیرا احدی در دنیا از داعش حمایت نمی کند و این گونه دوستانه علیه آن موضع گیری نمی کند مگر حامیان تروریستها.

دلشاد عبدالرحمن خطاب به طارق الهاشمی می گوید: آیا تو داعش را هم اکنون پس از جنایت اخراج و ذبح مسیحیان، افراد بی گناه و ایزیدی ها گروه عصیانگر محسوب نمی کنی؟ آیا بیشتر از این باید اقدامات ببنید؟

علی محارب خطاب به الهاشمی گفت: تو نماینده سنی ها نیستی و تو همانند بسیاری دیگر از سیاستمداران سنی هستی که به اهل تسنن ضربه زیادی زده است.

مرتضی رحیم الجابری با لحن تمسخر آمیز خطاب به طارق الهاشمی می گوید: اگر داعش کردها را به قتل برساند عصیانگر است اما اگر عربها را بکشد عصیانگر نیست.

شایان ذکر است که یک دادگاه عراقی علیه طارق الهاشمی به طور غیابی حکم اعدام صادر کرد.وی هم اکنون میان چند کشور سرگردان است.علیه وی اتهامات زیادی از جمله 300 جنایت قتل و انفجار وجود دارد.