خبرنگاران یونانی دست به اعتصاب زدند

خبرنگاران,یونان

آتن- ایرنا- خبرنگاران و روزنامه نگاران یونانی به نشانه مخالفت با سیاست های دولت در قبال این صنف دست به اعتصاب زدند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا ازآتن،خبرنگاران و روزنامه نگاران سراسر یونان به نشانه مخالفت با سیاستهای دولت درقبال این صنف از ظهر سه شنبه به مدت 24 ساعت اعتصاب و دست از کار کشیدند.

اتحادیه سراسری خبرنگاران( یسه)، فدراسیون خبرنگاران شهرستان ها و مناطق دور دست، انجمن خبرنگاران شهر آتن پایتخت یونان روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای مشترک ، ضمن محکوم کردن سیاست های دولت در قبال این صنف، اقدامات دولت را غیرقابل قبول و آن را در راستای تامین منافع صاحبان رسانه ها و مطبوعات بزرگ قلمداد کردند.

دولت یونان طرحی را تهیه و به پارلمان ارایه کرده که بر اساس آن، صاحبان رسانه ها و مطبوعات بزرگ می توانند، خبرنگاران خود را از یک موسسه به موسسه دیگر خبری و بدون اطلاع و هماهنگی با خود خبرنگار و با شرایط جدید کاری منتقل نمایند،

اتحادیه خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات ، این اقدام دولت را به منزله نادیده گرفتن، قرار داد کاری بین خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات توصیف و اعلام کرده اند که تعیین نحوه کار و حقوق و مزایای خبرنگاران بایستی با توافق آنان و تائید اتحادیه صنفی خبرنگاران، تعیین گردد ولی این طرح دولت به کار فرما اجازه می دهد که هرچه را که دوست دارد در این راستا انجام دهد.

اتحادیه های خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات یونان به دولت هشدار دادند ، چنانچه این طرح را پس نگیرد به اعتصابات و اعتراضات خود در روزهای آتی شدت خواهند بخشید.

اروپام**462 **1547
کد N427925