نشست پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیر به پنجشنبه موکول شد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عراق از تعویق نشست پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، نشست پارلمان عراق برای انتخاب نخست وزیر این کشور به روز پنجشنبه موکول شد.

این نشست قرار بود امروز برگزار شود. پارلمان عراق پیش از این سلیم الجبوری را به عنوان رئیس پارلمان و فؤاد معصوم را به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد.