مصر دومین کانال سوئز را می سازد

آفریقا و خاورمیانه

مصر قصد دارد در کنار کانال فعلی سوئز دومین کانال را نیز حفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مصر قصد دارد دومین کانال بین دریای سرخ و دریای مدیترانه را در کنار کانال 145 ساله فعلی ایجاد کند.

بنا بر این گزارش این کانال با هدف افزایش تردد کشتی ها بین اروپا و آسیا صورت خواهد گرفت.

هزینه حفر این کانال که در امتداد کانال قعلی حفر خواهد شد 4.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

این خبر را موهب ممیش رییس تشکیلات کانال سوئز در بندر اسماعیلیه اعلام کرد.

کانال فعلی سوئز سالانه 5 میلیارد دلار درآمد نصیب مصر می کند.