قائم مقام وزیر کشور: تشکل های غیردولتی مهمترین عامل توسعه هستند

سازمان های مردم نهاد,میرباقری

ساری - ایرنا - قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی گفت: در جوامع پیشرفته تشکل های غیردولتی یک سرمایه اجتماعی و مهم ترین عامل توسعه هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈمرتضی میرباقریˈ روز سه شنبه در همایش هم اندیشی سازمان های مردم نهاد مازندران در ساری افزود: نبود سرمایه اجتماعی مهمترین حلقه مفقوده جوامع بشری در مسیر عدالت و پیشرفت است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور بهره گیری از سرمایه های اجتماعی را یکی از دلایل اقتدار نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: در دوران انقلاب اسلامی مزیت با هم بودن را لمس کرده ایم و جامعه ای مقتدر ساخته ایم.

وی با بیان این که حکومتی قوی است که از یک جامعه خوب و قدرتمند برخوردار باشد افزود: امروز حاکمیت متکی به جامعه و مردم، در محافل بین المللی موفق است.

قائم مقام وزیر کشور حمایت از فعالیت تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد را از اولویت های دولت یازدهم برشمرد و گفت: نخستین اقدام دولت تدبیر و امید، باور به این سرمایه اجتماعی و اقدام عملی و حمایتی از فعالیت های آنها بوده است.

میرباقری افزود: امروز فعالیت تشکل های غیردولتی در وزارتخانه های بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی و سازمان حفاظت محیط زیست نهادینه شده است.

میرباقری تاکید کرد: جمعیت 78 میلیون نفری ایران و نیز وجود 10.5 میلیون جمعیت دانشگاهی کشور شامل 5.5 میلیون دانش آموخته و پنج میلیون دانشجو نشان دهنده وجود یک سرمایه اجتماعی در کشور است که باید از آن برای دفاع از کشور بهره گرفت.

معاون وزیر کشور فعالیت اجتماعی قانونمند و تابع نظم و انضباط را برای سازمان های مردم نهاد مهم توصیف کرد و گفت: دولت از تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد انتظار دارد فعالیت های خود بر اساس قانون و مقررات انجام دهند.

میرباقری با یادآوری این که ˈامروز با وجود امکانات و ابزار پیشرفته ارتباطی زبان سخن گفتن برای تمامی ارکان جامعه باز استˈ افزود: در جامعه پویا و مقتدر همه باید حرف بزنند.

معاون وزیر کشور در عین حال با تاکید بر این که ˈدر جاهایی که حرف می زنیم باید قاعده بازی اجتماعی را نیز رعایت کنیمˈ، به فضای استفاده از اینترنت، ماهواره و تلفن همراه اشاره کرد و گفت: جوانان و افراد سنین پایین شرایط استفاده از این امکانات ارتباطی را دارند و بهتر از میانسالان با این ابزار سخن می گویند.

میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر امروز دشمن احساس کند که ما نمی توانیم از خود دفاع کنیم به ما رحم نخواهد کرد و به راحتی همانند غزه نسل کشی به راه خواهند انداخت.

قائم مقام وزیر کشور گفت: اگر امروز استکبار گوشه چشمی به ایران ندارد به خاطر این است که می دانند اگر بزند به راحتی می خورد و می داند که چه بد خواهند خورد.

میرباقری تاکید کرد: ما باید با شتاب جلو برویم و عقب ماندگی ها را جبران کنیم.ک/2

2501/2585/1654/
کد N427641