یک مفتی سعودی فتوای بازرسی بدنی از زنان را برای داعش صادر کرد

آفریقا و خاورمیانه

یک مفتی سعودی در اقدامی همسو با اقدامات داعش بازرسی بدنی از زنان را برای این گروه تروریستی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت العراق، "ماهر الشعیب" مفتی عربستان سعودی طی صدور فتوایی بازرسی بدنی از زنان را برای تروریست های داعش مجاز اعلام کرد.

در توجیه این تصمیم گفته شده است که به علت کمبود نیروهای زن در گروه تروریستی داعش، تروریست ها می توانند در ایست های بازرسی در موصل و مناطق تحت سیطره خود به تفتیش بدنی زنان بپردازند.

مفتی سعودی اعلام کرده است که داعشی ها بدون هیچ قید و بندی می توانند به این کار مبادرت ورزند و این اقدام برای حفظ امنیت و سلامت سربازان اسلام است.

تروریست های داعش که از 20 خرداد موصل و برخی دیگر از مناطق عراق را به اشغال خود درآورده اند جنایات مختلفی مرتکب شده اند که هتک حرمت زنان و ازدواج اجباری با دختران تحت عنوان جهاد نکاح از جمله این جنایات محسوب می شود.