شرط دولت مصر برای سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به غزه

تسنیم نوشت:

رئیس هیئت اعزامی مجلس به غزه جزئیاتی از نامه دولت مصر به مجلس شورای اسلامی با موضوع اعزام نمایندگان به غزه خبر داد.

حسن کامران رئیس هیئت اعزامی مجلس به غزه، درخصوص ارسال نامه‌ای از سوی دولت مصر به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت مصر این نامه را حدود ۱۵ روز به مجلس فرستاده و در آن، به عنوان دستورالعمل آورده شده که باید اقدامات هیئت اعزامی ایران به غزه تنها در چارچوب کمک‌رسانی و امداد رسانی باشد.

وی تصریح کرد: نحوه و نوع ارسال کمک‌های بشر دوستانه و پزشکی ایران به غزه و تعیین چارچوب‌هایی برای افراد اعزامی به غزه از دیگر موارد مذکور در این نامه است.

رئیس هیأت اعزامی مجلس به غزه، با بیان اینکه برای سفر به غزه بسیار مصمم هستیم، خاطرنشان کرد: مسئولان و مقامات مصر برای سفر هیئت پارلمانی ایران به غزه همراهی کنند.

 

23503

کد N427297