در گفتگو با مهر مطرح شد:

رانت کارخانه‌های لبنی دولتی از افزایش قیمت شیر خام/ احتمال ارجاع تخلف به کمیسیون اصل نود

مجلس

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: سود افزایش 30 درصدی قیمت خرید شیر خام از دامداران به جیب کارخانه های لبنی دولتی می رود.

محمد حسین میر محمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به مصوبه دولتی افزایش30 درصدی قیمت خرید شیر خام گفت: متاسفانه کارخانه های بزرگ لبنی شیر را همچنان به قیمت قبلی از کشاورزان و دامداران می خرند و افزایش قیمت را در محصولان خود اعمال می کنند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابر این افزایش 30درصدی قیمت شیر در واقع رانتی است که در اختیار کارخانه های لبنی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی و یا صنعت، معدن و تجارت اقدامی برای حل این مشکل انجام ندهند موضوع به کمیسیون های کشاورزی و اصل نود مجلس ارجاع می شود.

میر محمدی ادامه داد: دولت در راستای کمک به کشاورزان و دامداران با افزایش قیمت خرید شیر موافقت کرد اما متاسفانه این سود نصیب کارخانه‌داران شد اکثر این کارخانه ها مانند کاله و پگاه دولتی هستند و دولت باید در قبال ظلمی که این کارخانه ها به دامداران و کشاورزان می کنند، پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید با نظارت دقیق اقداماتی را انجام دهد که این سود به جیب دامداران برود تا انگیزه ای برای ادامه کار داشته باشند.

به گزارش مهر معاون وزیر جهاد کشاورزی اول تیر ماه سال جاری اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، کارخانه‌های لبنی باید هر کیلوگرم شیرخام را 1440 تومان از دامدار بخرند.

با این حال رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران استان تهران در روزهای اخیر گفته است: متاسفانه کارخانجات هنوز زیر بار اجرای  مصوبه ستاد تنظیم بازار نرفته اند و می گویند ما قیمت فرآورده های لبنی را به دلیل سایر هزینه ها 15 درصد افزایش داده ایم و اگر دولت می خواهد شیرخام را به نرخ 1440 تومان از دامداران خریداری کنیم باید اجازه افزایش 15 درصدی مجدد این فراورده ها را به ما بدهد.

وی ادامه داد: آنها اعلام کرده اند در غیر این صورت ما مبلغ 1440 تومان را برای خرید شیر خام نمی پردازیم که در این صورت دامدار نابود می شود.