ادامه بحث و جدل درباره اتهامات علیه معاون دوم کرزای

آسیا اقیانوسیه

بحث و جدل ها بر سر اتهام وارده علیه معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در زمینه دخالت محمد کریم خلیلی در روند انتخابات همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه ای که در اختیار رسانه‌ های افغان قرار گرفت، اتهام وارده علیه معاون دوم رئیس جمهور این کشور در زمینه دخالت محمد کریم خلیلی در روند انتخابات و حمایت از یک نامزد خاص را بی اساس و جعلی خواند.

وی با اشاره به اینکه صدای منتشر شده مطلب خاصی را ثابت نمی ‎کند، گفت حتی معاون دوم رئیس جمهور نیز این فایل را جعلی خوانده است.

شورای سیاسی ستاد انتخاباتی تیم تحول و تداوم نیز امروز سه شنبه ضمن رد اتهامات علیه معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مطرح شده است، آن را بی پایه و اساس خواند که با هدف ایجاد فضای تنش‎آلود و تقویت فضای شک و تردید منتشر شده است.