آزادی 15 ماهیگیر ایرانی در قطر

قطر,ماهیگیران ایرانی

بیروت – ایرنا – 15 ماهیگیر ایرانی که به علت ورود غیرقانونی و صیدغیر مجاز در آب های قطر دستگیر شده بودند، با پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه آزاد شدند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، ماهیگیران ایرانی از اهالی منطقه دلوار بوشهر بوده و به همراه دو فروند لنج ماهیگیری ایرانی توسط گارد ساحلی قطر توقیف شده بودند.

با پیگیری های سفارت ایران در دوحه اقدامات قانونی در خصوص رفع توقیف از دو فروند لنج ایرانی هم صورت گرفته است .

15 ماهیگیر ایرانی پس ازگذراندن تشریفات دادگاهی آزاد شده و به میهن اسلامی بازگشتند.

خاورم ** 1324
کد N427027