پایان ثبت نام تروریست های داعش از زنان موصل برای جهاد نکاح

جهاد نکاح

تهران - ایرنا - با پایان مهلت قانونی(!) گروهک تروریستی داعش به منظور ثبت نام زنان موصلی برای جهاد نکاح، اسامی این زنان برای آغاز اقدام فوق تکمیل شد.

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری ˈالانصارˈ به نقل از منابع آگاه نوشت: تروریست های داعش زنان موصل را مجبور کردند تا با مراجعه به دفاتر ازدواج این گروهک، با مردان آماده جهاد نکاح آشنا شوند.

براساس این گزارش، تروریست های داعش ساکنان موصل را که از معرفی دختران خود امتناع می کنند، به حکم دادگاه شرعی (!) خود تهدید به اعدام کرده اند.

به نوشته این تارنمای عراقی، تروریست های داعش زنان موصل را تهدید کرده اند در صورتی که خود را تسلیم آن ها نکنند به قتل خواهند رسید و این تهدید، زنان موصلی را در حالت روحی و روانی سختی قرار داده است.

بنا بر همین گزارش، فهرست اسامی زنان موصل هم اکنون آماده شده و در روزهای آینده این زنان به ازدواج تروریست های داعش درخواهند آمد.

فتوای جهاد نکاح نخستین بار در سال 2011میلادی توسط  ˈمحمد العریفیˈ مفتی عربستانی برای تقویت روحیه تروریست های داعش در سوریه صادر شد.  

خاورم**632**7074**1275
کد N426725