دهها پلیس ترکیه به اتهام تلاش علیه دولت این کشور بازداشت شدند

اردوغان

آنکارا - ایرنا - دهها افسران پلیس ترکیه صبح سه شنبه در استانبول به اتهام تلاش و فعالیت علیه ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور، بازداشت شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون دولتی ترکیه، شمار زیادی از افسران پلیس این کشور به اتهام ارتباط با ˈجماعت گولنˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ که مقامات ترکیه از آن به عنوان ˈشبکه موازی دولتˈ نام می برند، در خانه های سازمانی شهربانی استانبول بازداشت شدند.

تلویزیون دولتی ترکیه بدون اشاره به تعداد افسران بازداشت شده، افزود: نیروهای امنیتی با یورش به منازل سازمانی پلیس استانبول ، این گروه را بازداشت کرد.

افراد یاد شده متهم به شنود غیر قانونی مکالمات تلفنی نخست وزیر و دیگر مقامات بلند پایه ترکیه هستند و دولت آنکارا مدعی است که آنان قصد براندازی دولت اردوغان را داشتند.

این در حالی است که رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند که افسران پلیس به دلیل فاش کردن موارد رشوه و اختلاس نزدیکان نخست وزیر ترکیه در آذرماه گذشته مورد انتقام قرار گرفته اند.

هفته گذشته نیز ده ها نفر از مدیران و افسران پلیس ترکیه به اتهام ارتباط با شبکه موازی دولت و شنود مکالمات نخست وزیر و مقامات بلندپایه دولت اردوغان بازداشت موقت شده بودند ، ولی 11 نفر از آنان به دستور دادگاه روانه زندان شدند.

خاورم ** 2010**1651
کد N426684