حمله موشكی گردان‌های قسام به «كریات ملاخی»، «اسدود» و «بئر السبع»

سیاسی

گردان‌های قسام سه موشک گراد به «کریات ملاخی» شلیک کرده و با چهار موشک «ام ۷۵» قدس اشغالی را هدف حمله قرار داد. گردان‌های قسام همچنین سه موشک گراد به «بئر السبع» و پنج موشک به «اسدود» شلیک کرد.

نیروهای گردان‌های «عزالدین قسام» شاخه نظامی حماس بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله موشکی قرار دادند.

به گزارش ایلنا، گردان‌های قسام سه موشک گراد به «کریات ملاخی» شلیک کرده و با چهار موشک «ام ۷۵» قدس اشغالی را هدف حمله قرار داد.

گردان‌های قسام همچنین سه موشک گراد به «بئر السبع» و پنج موشک به «اسدود» شلیک کرد.

به دنبال حملات موشکی قسام، آژیرهای خطر در اسدود به صدا درآمد.

کد N426586