ردپای نزدیکان مشایی در میان سامان دهندگان تظاهرات علیه بدحجابی

جریان انحرافی, بدحجابی, اسفندیار رحیم مشایی

برنامه ریزان تجمعات اخیر در اعتراض به وضعیت عفاف و حجاب، برخی طلبه های مدرسه ایروانی هستند که پیش از این ارتباطاتی با آقای مشایی داشته اند...

سایت جهان نیوز نوشت:


برنامه ریزان تجمعات اخیر در اعتراض به وضعیت عفاف و حجاب، برخی طلبه های مدرسه ایروانی هستند که پیش از این ارتباطاتی با آقای مشایی داشته اند و بر همین اساس در دولت قبل هم که وضعیت عفاف و حجاب نامناسب بود و دولت تلاشی برای بهبود اوضاع نمی کرد، این افراد نیز هیچ اقدامی انجام نمی دادند. این در حالی است که بسیاری از نیروهای ارزشی و دلسوز برای بیان انتقادات به حق خود در موضوع وضعیت ناهنجار عفاف و حجاب در این تجمعات شرکت کرده اند.
کد N426298