تابناک در دسترس مخاطبان قرار گرفت

سیاست داخلی

لازم به ذکر است که سایت تابناک عصر امروز از دسترس مخاطبان خارج شده بود و مخاطبان پس از رجوع به این سایت خبری - تحلیلی با صفحه "دسترسی به این صفحه امکانپذیر نیست" روبه‌رو می‌شدند.

سایت خبری - تحلیلی تابناک پس از گذشت ساعتی که از دسترس خارج شده بود، در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، سایت خبری - تحلیلی تابناک پس از گذشت ساعتی که از دسترس خارج شده بود، در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 

لازم به ذکر است که سایت تابناک عصر امروز از دسترس مخاطبان خارج شده بود و مخاطبان پس از رجوع به این سایت خبری - تحلیلی با صفحه "دسترسی به این صفحه امکانپذیر نیست" روبه‌رو می‌شدند. 

کد N426150