درگیری بین نمایندگان حزب حاکم و اپوزیسیون در پارلمان ترکیه

آمریکا اروپا

بروز درگیری بین نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی باعت تعطیلی نشست پارلمان ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، جلسه علنی پارلمان ترکیه به دلیل بروز درگیری بین نمایندگان دو حزب حاکم و اپوزیسیون تعطیل شد. این درگیری که ابتدا بین دو نماینده از حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب راست گرای افراطی حرکت ملی (MHP) آغاز شد، با مداخله نمایندگان دیگر گسترش یافت به گونه ای که مقامات پارلمان ناچار به تعطیلی نشست امروز شدند.

بر این اساس "سینان اوغان" نماینده حزب حرکت ملی از شهر ایغدیر ترکیه با اشاره به حمایت حزب عدالت و توسعه از ترکمن ها این حزب را به تبعیض متهم کرد و گفت: شما نژاد پرست هستید، ما هر گونه تفکر فاشیستی را محکوم می کنیم. ببخشید ولی شما فاشیست و نژادپرستید.

در واکنش به این اظهارات "رجب اوزل" نماینده حزب حاکم از شهر اسپارتا نیز گفت: همه می دانیم که چه کسی نژاد پرست است. وی در ادامه از فعالیت های حزب عدالت و توسعه در حمایت از اقوام ترک خارج از ترکیه از جمله ایجاد نهادی دولتی برای حمایت از این اقوام سخن گفت.

در پی این اظهارات دو نماینده به درگیری باهم پرداختند و به دنبال آن دیگر نمایندگان نیز وارد زد و خورد شدند به طوری که جلسه از کنترل خارج شد. این واقعه که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روی می دهد، انتقادهای زیادی را متوجه سیاستمداران ترک کرده است.