حماس از موضع چین برای برقراری آتش بس در غزه استقبال کرد

کد N426036