گزارش خبری تصویری/

"عملیات قدس" پاسخ جنایات صهیونیستها در غزه/ جوان فلسطینی اتوبوس صهیونیستها را واژگون کرد