سقوط یک جنگنده فرانسه

آمریکا اروپا

یک هواپیمای جنگنده میراژ فرانسه در منطقه ای خالی از سکنه در این کشور سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک فروند هواپیمای جنگنده میراژ فرانسه هنگام پرواز آموزشی در یک منطقه خالی از سکنه این کشور سقوط کرد.

بنا بر گزارش نیروی هوایی فرانسه، 2 خلبان این هواپیما که سرگرم ماموریت آموزشی بودند توانستند قبل از سقوط این هواپیما از آن خارج شوند و زنده بمانند.

علت این حادثه هنوز مشخص نشده است.