ایتالیا گروگان بدهی های دولتی

بهره,ایتالیا

رم - ایرنا - ایتالیا که یکی از پنج ستون اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می شود، همچنان درگیر بدهی های سنگین عمومی و بهره ناشی از آن بوده و از بهبود اقتصادی عاجز مانده است.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈکوریره دلاسراˈ در این خصوص نوشت: ایتالیا در 20 سال اخیر بهترین تراز را در قیاس با سایر کشورهای اروپایی به خود اختصاص داد، اما تمام این تلاش ها صرف پرداخت بهره بدهی های سنگین که میراث دولت های گذشته محسوب می شود، شد.

کوریره دلاسرا افزود: ایتالیا ازنظر دخل و خرج دولتی در میان سایر کشورهای اروپایی بهترین تراز را داشت و در 20 سال اخیر 585 میلیارد یورو به عنوان مازاد اولیه جمع آوری کرد که 20 درصد آن را از طریق خصوصی سازی بدست آورد در حالی که آلمان از سال 1995 میلادی 80 میلیارد یورو جمع اوری کرد اما تراز فرانسه و اسپانیا به ترتیب منهای 479 میلیارد یورو و منهای 270 میلیارد یورو بود. مساله این است که ایتالیا تاکنون پول هنگفتی را جهت پرداخت بهره (یک تریلیارد و 650 میلیارد یورو ) بدهی های دولتی هزینه کرده است که بیش از سایر کشور ها محسوب می شود و اقتصاد این کشور همچنان متوقف مانده است.

بدهکار بودن یک مشکل عمده برای ایتالیا است و هرچه بدهی بالاتر باشد بهره ان نیز بالاتر است . در سالهای بحران اقتصادی نیز رابطه میان تولیدات ناخالص ملی و بدهی های دولتی در تمام کشورها از جمله ایتالیا افزایش یافت.

ایتالیا که قبل از بحران نیز بدهی زیادی داشت نتوانست شیرهای هزینه های عمومی را بازکند و هزینه پرداخت شده نیز بسیار بالابود. این کشور از طریق افزایش مالیات ها، کاهش هزینه های جاری و کاهش سرمایه گذاری ها و کاهش مصرف توانست مازاد اولیه را بدست اورد ولی انرا صرف پرداخت بهره بدهی های عمومی کرد.

این مساله منجر به انتقال منابع زیادی از اقتصاد واقعی به اقتصاد مالی شد و همانند یک دوش سرد و دراز مدت برروی رشد اقتصادی کشور بود

به عقیده کارشناسان برای خروج از این اوضاع نیاز به اقدامات فوق العاده، قاطع و کنونی است. دولت باید حداقل 400 میلیارد یورو از بدهی ها را کاسته و بخش مهمی از آنرا برای کاهش مالیات بر شرکت ها و مردم مصرف کند تا بتواند به رشد اقتصادی برسد.

بانک مرکزی ایتالیا اخیرا اعلام کرد که بدهی های عمومی این کشور در ماه مه گذشته به رکورد تاریخی 2 تریلیارد و 166 میلیارد یورو رسید که 20 میلیارد یورو نسبت به ماه قبل افزایش داشت.

بانک مرکزی ایتالیا همچنین اعلام کرد که در آغاز سال 2014 ، بدهی های دولتی این کشور بیش از 96 میلیارد یورو، معادل 4.7 درصد افزایش یافته است و در 5 ماهه نخست سال جاری میلادی درآمد مالیاتی دولت 1.6 درصد معادل 2 میلیارد و 200 میلیون افزایش داشت و در ماه مه به 31 میلیارد یورو رسیده است.

اروپام *1*461*1547
کد N425840