روسیه تصمیم آمریکا برای کمک مالی به نظامیان اوکراین را محکوم کرد

آمریکا,اوکراین

مسکو- ایرنا- رییس کمیسیون امور امنیتی و مبارزه با فساد مالی دومای روسیه تصمیم آمریکا برای کمک مالی به گارد ملی اوکراین را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های روسی، ˈایرینا یارووایاˈ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شرایطی که گارد ملی اوکراین در عملیات سرکوبگرانه در منطقه دونباس شرکت می کند تصمیم آمریکا برای ارائه کمک مالی 19 میلیون دلاری آمریکا به این نیروی اوکراینی را می توان شرکت مستقیم این کشور در کشتار ساکنان جنوب و شرق اوکراین قلمداد کرد.

وی افزود: آمریکا با این اقدام در جنایات جنگی اوکراین شرکت می کند.

مقام پارلمانی روس یادآورشد: گارد ملی اوکراین از افراد ملی گرای افراطی و اکثرا اعضای جنبش ملی گرای ˈجناح راستˈتشکیل شده است.

رییس کمیسیون امور امنیتی و مبارزه با فساد مالی دومای روسیه همچنین به تصمیم اتحادیه اروپا برای ارسال تسلیحات و فناوریها و تجهیزات نظامی به اوکراین اشاره کرده و آن را با تصمیم پنتاگون برای کمک 19 میلیون دلاری به گارد ملی اوکراین مرتبط دانست.

وی افزود: چنین بنظر می رسد که اتحادیه اروپا درخواست آمریکا در مورد اوکراین را انجام می دهد.

مقام پارلمانی روس ادامه داد: تصمیم اتحادیه اروپا برای ارسال تسلیحات به اوکراین، موجب تشویق کنگره آمریکا برای کمک های نظامی به اوکراین می شود.

یارووایا گفت: در حال حاضر مناطق جنوب و شرق اوکراین با فاجعه انسانی روبرو است و تا پایان امسال ممکن چنین وضعیتی در مناطق دیگر اوکراین هم به وقوع پیوندد.

اروپام*5*391*518 **1010
کد N425632