چهار سرباز یمنی به دست نیروهای القاعده کشته شدند

کد N425486