چهار سرباز یمنی به دست نیروهای القاعده کشته شدند

کد N425486

خواندنی از سراسر وب