رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی در گفت‌وگو با ایلنا:

زمان برگزاری مذاکرات کار‌شناسی ایران با 1+5 مشخص نیست

سیاست خارجی

احتمال برگزاری مذاکرات کار‌شناسی قبل از برگزاری دور آتی مذاکرات وین ۷ هنوز مشخص نشده است.

رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی گفت: احتمال برگزاری مذاکرات کار‌شناسی قبل از برگزاری دور آتی مذاکرات وین ۷ هنوز مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،حمید بعیدی‌نژاد در حاشیه نشست کمیته فلسطین در جمع خبرنگاران ودر پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آیا مذاکرات کار‌شناسی قبل از برگزاری دور آتی مذاکرات وین ۷ برگزار می‌شود گفت: هنوز چیزی مشخص نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چه زمانی این مسئله مشخص می‌شود، بیان کرد: در زمان مشخص شدن دور آتی مذاکرات کار‌شناسی این مسئله اطلاع رسانی خواهد شد.

کد N425287