نیکویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا:

روزنامه قانون رفع توقیف شد/ از اوایل شهریور روزنامه منتشر می‌شود

سیاست داخلی

طبق حکمی که از سوی دادگاه به ما الاغ شده است، از این روزنامه رفع توقیف به عمل آمده و تنها مدیرمسئول این روزنامه به پرداخت جزای نقدی 50 میلیون ریال محکوم شده است.

رییس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون از حکم رفع توقیف روزنامه قانون خبر داد.
علیرضا نیکویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد حکم صادره از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در مورد روزنامه قانون گفت: طبق حکمی که از سوی دادگاه به ما الاغ شده است، از این روزنامه رفع توقیف به عمل آمده و تنها مدیرمسئول این روزنامه به پرداخت جزای نقدی 50 میلیون ریال محکوم شده است.
رییس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون در پاسخ به این پرسش که این روزنامه از چه زمانی منتشر خواهد شد، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که از اوایل شهریور ماه مجدد روزنامه را منتشر کنیم.

 

کد N425023