راکتی که از کنار گوش خبرنگار رد شد

یک راکت در حین گزارش زندۀ خبرنگار شبکۀ فرانس 24 در غزه از کنارش رد شد و او را غافلگیر کرد.

راکتی که از کنار گوش خبرنگار رد شدیک راکت در حین گزارش زندۀ خبرنگار شبکۀ فرانس 24 در غزه از کنارش رد شد و او را غافلگیر کرد.

 

 

منبع: فیگارو 

5252

 

کد N424225