اشتاین مایر:

اعتماد بین برلین و مسکو به شدت صدمه دیده است

آمریکا اروپا

وزیر خارجه آلمان با اشاره به بی نتیجه بودن میانجیگری کشورش در حل بحران اوکراین از صدمه دیدن اعتماد بین برلین و مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان از اقدامات کشورش در بحران اوکراین دفاع کرد. وی با اشاره به نقش روسیه در بی نتیجه بودن مذاکرات آلمان با طرف های درگیر اوکراین گفت: بدون شک اعتماد بین برلین و مسکو به شدت صدمه دیده است.

وی طی مصاحبه ای کتبی با نسخه روز یکشنبه روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" آلمان تاکید کرد بدون روسیه یافتن راه حلی سیاسی برای بحران اوکراین به سختی قابل تصور است. اشتاین مایر در پاسخ به سوالی در مورد تحویل ناوهای فرانسوی به روسیه با وجود تحریم های اتحادیه اروپا نوشت کشورهای اروپایی پیشینه متفاوتی دارند که موجب شده مناسبات متفاوتی با روسیه داشته باشند.

به اعتقاد وزیر خارجه آلمان این تغییر در رویکرد نسبت به روسیه تنها مختص فرانسه نیست بلکه شامل کشورهایی نیز می شود که نگاه خاصی به مناسبات تجاری خود با این کشور داشته و به همین دلیل تحریم های اتحادیه اروپا را به سادگی نمی پذیرند.

این مقام دولت آلمان در بخش دیگری از این مصاحبه سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین را محکوم کرد و در عین حال یادآور شد خشم و انتقام نباید حرف آخر را در سیاست خارجی بزند.