حمایت حزب الله از تلاشهای ارتش لبنان علیه تروریستها

آفریقا و خاورمیانه

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای از تلاشهای ارتش این کشور ضد گروههای تروریستی حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات جنایتکارانه علیه لبنان، ملت و ارتش آن از سوی گروههای تروریستی که در اطراف مرزهای لبنان حضور دارند صورت گرفته است و ناقض حاکمیت ملی و ضد ارتش و نیروهای امنیتی دیگر است. آخرین آن اقدام علیه مراکز ارتش و نیروهای امنیت داخلی در عرسال و جرود عرسال بوده است که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از نظامیان، ساکنان و ربوده شدن تعدادی از افراد ارتش و نیروهای امنیتی داخلی منجر شده است.

در این بیانیه آمده است: ادامه این جنایات از سوی گروههای مورد حمایت خارجی و با توجیه داخلی گواه خطری است که در کمین لبنان و مردم آن است. این خطر همه مناطق، طوایف و مذاهب را شامل می شود و همه لبنانی ها باید برای مقابله با آن متحد شوند و اقدامات این گروهها نباید توجیه شود زیرا کسی که این جنایات را مرتکب می شود با دین، عقل و عرف بیگانه است.

حزب الله بیان کرد: ایفای نقش از سوی ارتش لبنان و حفاظت از مرزهای کشور و ایستادگی در برابر تروریست ها و شهادت در این راه نشان اخلاص این نهاد به کشور است. مقابله ارتش با جنایتکاران قابل تقدیر است و همه باید با ارتش همبستگی کامل داشته باشند.

در این بیانیه آمده است: حزب الله از تلاشهای ارتش حمایت می کند و حامی آن در برابر خطراتی است که کشور و حاکمیت و ثبات آن  را تهدید می کند.