بان کی مون حمله به نزدیکی مدرسه سازمان ملل در رفح را محکوم کرد

سیاسی

بان با محکوم کردن حمله به نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد، آن را اقدامی جنایتکارانه خوانده است.

«بان کی مون» دبیر کل  سازمان ملل متحد حمله به نزدیکی مدرسه سازمان ملل در رفح را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بان با محکوم کردن حمله به نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد، آن را اقدامی جنایتکارانه خوانده است.

بر اساس این گزارش، ۵۳ فلسطینی در جریان تهاجم امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند.

کد N423970