از سوی هیات منصفه مطبوعات؛

روزنامه آسمان و بهازنیوز مجرم شناخته شدند

سیاست داخلی

روزنامه آسمان به اتفغاق آرا مجرم شناخته شده و مستحق تخفیف دانسته نشد/سایت بهانیوز نیز به اتفاق اكثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف اعلام گردید/پرونده خبرگزاری دانشجو مختومه شد

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از مجرم شناختن روزنامه آسمان و سایت بهارنیوز در دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.

علی اكبر كسائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه رسیدگی به اتهامات روزنامه آسمان در دادگاه کیفری استان تهران گفت: روزنامه آسمان با دو اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی روبه‌رو بود كه در هر دو اتهام، این روزنامه به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و همچنین به اتفاق آرا مستحق تخفیف نیز دانسته نشد.

وی درباره اتهامات سایت بهارنیوز نیز اظهار داشت: اتهام سایت بهارنیوز، افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود كه در هر دوی این اتهمات با اكثریت آرا شناخته شد و البته با اكثریت آرا مستحق تخفیف شناخته شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات درباره رسیدگی به اتهامات خبرگزاری دانشجو بیان كرد: قبل از رسیدگی به پرونده این خبرگزاری، اعلام شد شاكی این پرونده یعنی سازمان بهزیستی اعلام رضایت كرده و بنابراین پرونده مختومه اعلام شد.

کد N423406