به همراه وزرای جهاد و نیرو؛

معاون اول رییس جمهور به کرمانشاه می‌رود

دولت

وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاون اول رییس جمهور را در این سفر یک روزه به استان کرمانشاه همراهی خواهند کرد.

معاون اول رییس جمهور، صبح دوشنبه این هفته برای بازدید از طرح‌های نیمه کاری و تعطیل به کرمانشاه سفری خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری ایلنای کرمانشاه، در این سفر، بازارچه های مرزی، طرح های انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح‌های توسعه دشت های کشاورزی در غرب کشور مورد بازدید و بررسی معاون اول رییس جمهور قرار خواهند گرفت.

حضور در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه از دیگر برنامه های سفر معاون اول رییس جمهور به استان کرمانشاه خواهد بود.

وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاون اول رییس جمهور را در این سفر یک روزه به استان کرمانشاه همراهی خواهند کرد.

چیت چیان، وزیر نیرو در این سفر یک روزه به کرمانشاه، از آخرین وضعیت پروژه های آبی در این استان بازدید به عمل خواهند آورد.

گفتنی است که طرح‌های بسیاری در کرمانشاه از دولت‌های گذشته بصورت تعطیل و نیمه کاره در این استان باقی مانده است که هنوز در انتظار تامین اعتبار هستند.

کد N423252