کری خواستار ايجاد حکومت وحدت ملى در افغانستان شد

آسیا اقیانوسیه

وزير امور خارجه آمریکا بر لزوم ادامه همکاری نامزدهای انتخابات افغانستان و توافق در زمینه بازرسى کل آرا و ايجاد حکومت وحدت ملى تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که جان کرى وزير خارجه آمريکا با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد انتخابات رياست جمهورى افغانستان گفتگوی تلفنی کرد.

در همین رابطه يک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمريکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت که جان کرى وزير امور خارجه این کشور روز گذشته در تماس تلفنی با اشرف غنى احمدزى و عبدالله خواستار ادامه همکاری نامزدها در روند انتخابات و توافق در زمینه بازرسى کل آرا و ايجاد حکومت وحدت ملى  شد.

این اظهارات درحالیست که روند بازشماری 100 درصدی آرا امروز یکشنبه بدون حضور نماینده عبدالله از سر گرفته شده است.