اعضای اتحاديه حقوقدانان افغانستان:

کرزای در كشمكش‌ های انتخابات دخیل بوده و طبق قانون اساسی عمل نکرده است

آسیا اقیانوسیه

اعضای اتحاديه حقوقدانان افغانستان با اشاره به دخالت های کرزای در روند انتخابات تاکید کردند که رئیس جمهور طبق قانون اساسی عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، شماری از اعضای اتحاديه حقوقدانان افغانستان اعلام کردند که كه حامد کرزای به خاطر بقای خود در قدرت از يک طرف طبق قانون اساسی عمل نمی کند و از طرف دیگر حق رئيس جمهوری جديد را تضییع می کند.

اعضای اين اتحاديه تاکید کردند که حامد کرزای در تمام كشمكش‌ های انتخابات دخیل بوده و نه تنها رئیس جمهور بلکه كميسيون انتخابات به خاطر تمديد روند دور دوم انتخابات قانون اساسی را رعايت نكرده اند.

اعضای اتحاديه حقوقدانان افغانستان تخطی از قانون را جرم و خيانت دانسته و تاکید کردند که رئيس جمهور باید با رعايت قانون به خاطر رفع خلای قدرت سياسی به شورای ملي مراجعه می کرد و يا اجماع ملی را تشكيل می داد تا مشكلات دامنگير كشور نمی شد.