گزارش خبرنگار ایرنا از عملیات آزادسازی العوجه تکریت(3)

دروازه های تکریت گشوده شد

کد N422901