گزارش خبری تصویری/

اوضاع غزه از نگاه دیدبان حقوق بشر/شهادت یک زن یا کودک در هر ساعت