ظریف : 

درک واقعی از امکانات امروز دنیای اسلام ضروری است

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه سازمان های بین المللی سابقه ای جز سکوت در برابر جنایات صهیونیست ها ندارند، گفت: در چنین شرایطی توجه به توانمندی های جهان اسلام و درک واقعی از امکاناتی که دنیای اسلام دارد اقدامی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم رونمایی از کتاب 8 جلدی جهان اسلام گفت: امروز جهان اسلام با واقعیتی خطیر مواجه است که در درون مجموعه عظیم و قدرتمند خود حرکت های ضداسلامی به نام اسلام بذر افراط، تفرقه و برادرکشی می پراکنند و جنایات وحشیانه ای در عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، نیجریه و دیگر کشورهای اسلامی مرتکب می شوند.

وی افزود: این گروه ها به اختلاف و تفرقه افکنی میان مسلمانان و طایفه گرایی در جهان اسلام دامن می زنند.

ظریف گفت: همزمان، رژیم صهیونیستی با جنایات وحشیانه در غزه، کودک کشی را به عنوان سیاست خود دنبال می کند و مسلمانان ناچارند در برابر این ظلم و جنایات به سازمان های بین المللی پناه ببرند که سابقه ای جز تحمل و سکوت در برابر جنایات صهیونیست ها از خود برجای نگذاشته اند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی توجه به توانمندی های جهان اسلام و درک واقعی از امکاناتی که دنیای اسلام دارد اقدامی ضروری است و بر همین اساس طرحی که سردار صفوی و همکارانش در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام پیگیری و مجموعه کتب 8 جلدی جهان اسلام را تدوین کردند از هر زمان دیگر برای جهان اسلام ضروری تر است.

ظریف با بیان اینکه اکنون در شرایط ویژه بین المللی قرار داریم، گفت: دنیا در حال گذر از نظام متصلب دوقطبی به نظام بین المللی جدید است و همه بازیگران و کنشگران منتهای تلاش، توان، ابتکار و علم نظریه پردازی خود را بر این معطوف می کنند که جهان آینده را براساس منافع خود ترسیم کنند.

وی افزود: در این شرایط حساس درک صحیح از شرایط جهانی و خودباوری مبتنی بر شناخت واقع بینانه از توانمندی های فردی، ملی و جهان اسلام ضرورتی است که می تواند وضعیتی ویژه برای تاثیرگذاری ایجاد کند چون توان تاثیرگذاری دیگر صرفا مبتنی بر توان کلاسیک و قدیمی نیست بلکه به همه منابع قدرت اعم از قدرت نرم و سخت و منابع گفتمانی و معنایی نیاز است.

وزیرامورخارجه با اشاره به اقدام قدرتها به منظور تدوین نظام جدید بین المللی براساس اهدافشان گفت: علت این همه هزینه های کلان برای ترسیم آینده، نقش داشتن این تصمیم در شکل گیری نظام بین المللی جدید در آینده است و نباید تصور کرد که نظریه ها عینی و بی طرف است بلکه نظریه ها معطوف به دیدگاه منبعث از قدرت است.

ظریف افزود: براین اساس ما چاره ای نداریم جز اینکه خود در این مسیر شناخت و ترسیم واقعی آینده، براساس اهداف خود اقدام کنیم زیرا نظریه پردازی بدون شناخت ممکن نیست.

وی تصریح کرد: اگر به ندای منادیان وحدت به ویژه امام راحل و مقام معظم رهبری و نیز ندای وحدت خواهان جهان اسلام به عنوان برنامه عمل توجه می شد اکنون گرفتار فجایعی مانند جنایات صهیونیست ها در غزه و جنایات گروه های تروریستی مانند داعش و افراط گری و ترور و خشونت میان مسلمانان از یکسو و سکوت در برابر تجاوزگران به حریم اسلام و مسلمانان نبودیم.

وی با قدردانی از اقدام موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در انتشار کتب 8 جلدی جهان اسلام گفت: باید از وحدت، همدلی و همگرایی ملی در جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام آغاز کنیم و برای تحقق هدف نهایی یعنی وحدت در جهان اسلام متحد و منسجم شویم و به این هدف اصلی دست یابیم.

در این مراسم آیت الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سردار رحیم صفوی  نیز سخنرانی کردند.