به نام جهاد به کام داعش؛

خشم مردم موصل از عیاشی های تکفیری ها/ مردانی که برای اولین بار شهر دیده‌اند!