در گفتگو با مهر مطرح شد:

ایران در تکریم زنان نباید از کنوانسیون های صهیونیستی تبعیت کند/دستگاه های دولتی هم از شهرداری تهران الگو بگیرند

مجلس

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفکر دنیای استکبار این است که از زن به عنوان یک ابزار استفاده کند و بر این مبنا کنوانسیون های بین المللی تنظیم می شود گفت: طرح تکریم نه تنها در شهرداری تهران بلکه در کل دستگاه های دولتی باید اجرا شود.

حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: انقلاب اسلامی ، انقلاب ارزش هاست، انقلاب اسلامی الگویی جدید در جهان است که باید گسترش یابد، اگر قرار بود ما تابع فرهنگ و کنوانسیون های جهانی باشیم که انقلاب نمی کردیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تفکر دنیای استکبار این است که از زن به عنوان یک ابزار استفاده کند و بر این مبنا کنوانسیون های بین المللی تنظیم می شود اما اسلام برای زن حرمت و کرامت قائل است.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک جنسیتی در فعالیت های اقتصادی،خدماتی،آموزشی میزان فساد را کاهش داده و راندمان کاری را افزایش می دهد.

وی افزود: دلیلی ندارد که ما تابع کنوانسیون های بین المللی باشیم ما باید ارزش های دینی خود را در جامعه پیاده کنیم و این طرح تکریم نه تنها در شهرداری تهران بلکه در کل دستگاه های اجرایی باید اجرا شود.

سالک گفت: ایران می تواند این طرح را اجرا کند تا در کل جهان الگو شود، ما نباید تسلیم کنوانسیون های صهیونیستی باشیم.