ظریف در مراسم رونمایی مجموعه هشت جلدی کتاب‌های جهان اسلام:

افراطیون به نام اسلام برادركشی می‌كنند

سیاست خارجی

اگر ندای منادیان وحدت از سراسر جهان اسلام بالاخص امام و رهبری را به شکل جدی و به عنوان برنامه عملی توجه می‌کردیم نه به عنوان شعار، دیگر شاهد فاجعه‌ای مثل غزه، داعش، افراط، ترور و خشونت در میان مسلمانان و سکوت در برابر تجاوز به مسلمین در جهان اسلام نبودیم.

وزیر امور خارجه كشورمان با تاكید بر اینكه مسلمانان ناچارند در قبال جنایات علیه مسلمانان به سازمان‌های بین‌المللی‌ پناه ببرند که عملکردی جز سکوت در برابر این فجایع را به جای نگذاشته‌اند، گفت:افراطیون به نام اسلام برادركشی می‌كنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد جواد ظریف در مراسم رونمایی از مجموعه هشت جلدی کتاب‌های جهان اسلام که صبح امروز در مرکز آموزش وپژوهش های وزارت امور خارجه برگزار شد است گفت: امروز جهان اسلام با واقعیت تلخی روبرو شده که در این مجموعه عظیم و قدرتمند، حرکت‌های ضد اسلامی به نام اسلام صورت می‌‌گیرد که بذر اختلاف و برادر کشی را در میان مسلمانان می‌افکند.

وی ادامه داد: جنایات وحشیانه‌ای در عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و نیجریه و سایر کشورهای اسلامی در حال انجام است و افراطیون اختلاف را دامن می‌زنند و فتنه طایفه‌گرایی را شکل می‌دهند که همزمان با حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه است که کودک كشی و پیرمرد کشی را به عنوان سیاست ملی دنبال می‌کنند و مسلمانان ناچارند در قبال این جنایات به سازمان‌های بین‌المللی‌ پناه ببرند که عملکردی جز سکوت در برابر این فجایع را به جای نگذاشته‌اند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی توجه به توانمندی‌های جهان اسلام و درک واقعیات جهان اسلام ضروری است اظهار داشت: طرح و پروژه دکتر صفوی چون این مسئله را دنبال می‌کند روز به روز و نسبت به روزهای پیش ضرروی‌تر خود رانشان می‌دهد.

ظریف با بیان اینکه ما امروز در شرایط ویژه بین‌المللی قرار داریم، یادآور شد: دنیا در حال گذر از دنیای متصل دوقطبی به یک نظام جدید بین‌المللی است و تمامی بازیگران تمام تلاش، توان و ابتکار و علم خود را برای این مسئله معطوف می‌کنند تا جهان آینده براساس منافع و آرمان‌های خودشان ترسیم کنند.

ظریف اظهار داشت: در این شرایط حساس درک صحیح از شرایط جهانی و خودباوری از شناخت صحیح از توانمندی‌های فردی و ملی جهان اسلامی می‌تواند شرایط ویژه‌ای برای تاثیرگذاری ایجاد کند.

وی تاکید کرد: نیاز است به تمامی منابع قدرت سخت و نرم و منابع گفتمانی شناخت و باور داشته باشیم تا در این شرایط گذرا نظام جهانی جدیدی را بر اساس خاص اهداف وآرمان‌ها و منافع شکل بدهیم.
وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: بیشترین بودجه‌های تحقیقاتی در همین راستا برای ترسیم و شناخت جهان ثبت می‌شود.
وی گفت: نظریه‌ها منبعث از یک دیدگاه معطوف به قدرت است و ما ناچاریم اول به سمت شناخت وترسیم واقعی جهان آینده براساس آرمان و اهداف‌مان بپردازیم.

وی گفت: اگر ندای منادیان وحدت از سراسر جهان اسلام بالاخص امام و رهبری را به شکل جدی توجه می‌کردیم نه به عنوان شعار بلکه به عنوان برنامه عملی، دیگر شاهد فاجعه‌ای مثل غزه، داعش، افراط، ترور و خشونت در میان مسلمانان و سکوت در برابر تجاوز به مسلمین در جهان اسلام نبودیم.

ظریف در پایان تاکید کرد: وحدت جهان اسلام باید با وحدت ملی شروع شود وهمه گروه‌ها و دیدگاه حول محور یک دیدگاه به سمت همگرایی در جهان اسلام حرکت کنیم.

 

کد N422601