سرشماری عمومی کشاورزی در سال 93 برگزار می شود

سرشماری کشاورزی

تهران - ایرنا - مشاور و معاون هماهنگی در امور اقتصادی وزیر کشور گفت: سرشماری عمومی کشاورزی از پنجم مهر ماه تا 18 آبان 1393 به مدت 40 روز در تمامی استان های کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدحسین فروزان مهر» روز یکشنبه در گردهمایی معاوننان برنامه ریزی استانداری های سراسر کشور افزود: این سرشماری چهارمین برنامه اجرایی در این زمینه است.

وی یادآور شد: این سرشماری عمومی به دستور رییس جمهوری به اجرا درمی آید.

ادامه دارد...

سیام(3)**9136**7261**9132
کد N422524