خودداری شرکت هواپیمایی لوفتانزا از پرواز برفراز عراق

آمریکا اروپا

شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان پرواز برفراز عراق را متوقف کرد.

به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در اروپا، شرکت هواپیمایی لوفتانزا امروز به جمع شرکت هایی پیوست که آسمان عراق را دور می زنند و از آن عبور نمی کنند. این شرکت هواپیمایی تصمیم خود را یک "اقدام موقت پیشگیرانه" خواند.

شرکت های هوایی سوئیس و اترش –شرکت های خواهرخوانده با لوفتانزا- نیز از این تصمیم تبعیت می کنند. پرواز به اربیل در شمال عراق نیز در این شرکت ها امروز متوقف گردید. لوفتانزا پیش از این هفته ای دو پرواز و خطوط هوایی اتریش روزانه یک بار به اربیل پرواز می کردند.

این شرکت در توضیح اقدام خود اظهار داشت که هنوز اطلاع قطعی از وجود خطر در آسمان عراق حاصل نشده، اما این شرکت در واکنش به نگرانی مشتریان خود آسمان عراق را دور خواهد زد. این عمل کمی زمان پروازها را طولانی تر خواهد کرد.

دولت عراق در این هفته مسیرهای هوایی آسمان خود را برای هواپیماها امن اعلام کرد. اما بعضی از شرکت های هوایی، به سبب درگیری های عراق، از آغاز هفته گذشته مسیرهای پروازی خود را تغییر داده اند. شرکت هواپیمایی امارات از آغاز هفته اعلام کرد که آسمان عراق را در سفرهای بین اروپا و دوبی دور خواهد زد. شرکت خطوط هوایی بریتانیا، ویرجین آتلانتیک، ایربرلین و شرکت لهستانی LOT در طول هفته به این اقدام پیوسته اند.

اما در مقابل، ویلی والش (Willie Walsh)  رئیس گروه بین المللی خطوط هوایی (IAG) اعلام کرد: "ما بر آسمان عراق پرواز می کنیم، چون آن را بی خطر ارزیابی می کنیم" او ضمنا تایید کرد که اختلاف نظر شرکت های هواپیمایی در این زمینه به حق موجب تشتت خاطر مسافران هوایی می گردد، اما این تصمیمی است که به شرکت های هواپیمایی و نوع هواپیماهایشان بستگی دارد. در حال حاضر مسجل نیست که آیا تندروهای داعش در عراق، از طریق تصرفات خود در سوریه به سلاح ضد هوایی مجهز شده اند یا نه.