در مقابل کاخ سفید برگزار شد؛

تظاهرات هزاران آمریکایی در واشنگتن در حمایت از مردم فلسطین

آفریقا و خاورمیانه

هزاران نفر از مردم شهر واشنگتن با برگزاری تظاهراتی در برابر کاخ سفید از ملت فلسطین حمایت کرده و خواستار توقف جنایات صهیونیستها علیه کودکان و زنان غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار روسیا الیوم در واشنگتن در گزارشی از تظاهرات گسترده مردم پایتخت آمریکا در اعتراض به جنایات صهیونیستها در غزه خبر داد.

بنابراین گزارش، روز گذشته هزاران نفر از مردم معترض این شهر با انجام راهپیمایی در برابر کاخ سفید خواستار توقف جنایات علیه کودکان و زنان غزه شدند.

تظاهرات کنندگان با تاکید بر حمایت از مردم فلسطین خواستار توقف پشتیبانی واشنگتن از رژیم اسرائیل شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که تظاهرات کنندگان از ایالت ها و شهرهای مختلف آمریکا برای نشان دادن اعتراض خود علیه جنایات صهیونیستها به واشنگتن آمده بودند.