روزنامه جمهوری اسلامی:افراطیونی که اسم رفتارشان را انقلابی گری می گذارند، راه داعش را می روند

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقله خود نوشت:

سلطه‌گران غربي و فرزند نامشروع صهيونيستي‌ آنها اكنون درحال بهره‌برداري از نتايج سال‌ها ترويج افراطي گري در منطقه هستند. سرگرم شدن مسلمانان با يكديگر و به عبارتي به جان هم افتادن مردم مسلمان در خاورميانه، تنها يكي از دستاوردهائي است كه افراطي گري براي دشمنان قسم خورده اسلام به همراه آورده است و آنها در سايه اين دستاورد به نسل كشي فلسطينيان در غزه پرداخته‌اند.
البته نبايد فراموش كرد كه فراهم كننده چنين امكاناتي براي دشمنان اسلام، دولت‌هايي در منطقه بوده‌اند كه نقش اصلي را در ترويج افراطي گري بازي كردند،‌ دولت‌هايي كه تمام امكانات خود اعم از مالي، سياسي، تسليحاتي و... را براي ساخت و پرورش گروه‌هاي افراطي در اختيار اهداف و برنامه‌هاي دشمنان اسلام گذاشتند و انتظاري كه از اين حركت داشتند حفظ چند روز بيشتر قدرت در ازاي اين همه خدمت بود، كه اكنون با رشد افراطي‌گري اصل آن را در خطر مي‌بينند.
همه اين‌ها درحالي رخ داده كه مرتكبين چنين خطاهايي، اقدامات خود را خدمت به اسلام، يا خدمات بشردوستانه و به عبارتي كمك به ايجاد دمكراسي در منطقه جلوه داده‌اند، درحالي كه آنچه از اين خطاها نصيب اسلام، بشر و دمكراسي شده چيزي جز ظلم، خونريزي، غارت و بدنام كردن نام بشريت و دمكراسي نبوده است.
نكته‌اي كه در اينجا نبايد از آن غفلت نمود، آن است كه گمان نكنيم افراطي‌گري تنها مربوط به كشورهاي همسايه و منطقه است و ما از اثرات مخرب آن در امان هستيم. همانگونه كه غفلت از اثرات افراطي‌گري در ساير ممالك اسلامي، نتايج زيانباري را براي آنان به بار آورده است، اگر ما نيز دچار همان غفلت شويم، اين نتايج زيانبار بي‌ترديد به سراغ ما هم خواهد آمد. بدون هيچ ملاحظه‌اي بايد بپذيريم كه ما نيز در داخل كشورمان دچار افراطي‌گري هستيم. هر چند افراطي گري موجود در داخل كشور ما با افراطي گري‌هاي ساير كشورها قابل مقايسه نيست، اما ترديد نداشته باشيم كه نتيجه هرگونه افراطي گري در نهايت يكسان است. بنابر اين گمان نكنيم ما در مقابل نتايج عملكردهايمان مصون مي‌مانيم و بر پايه همين تفكر غافلانه طوري عمل ننمائيم كه اعمال افراطي خود را با انقلابي گري و انقلابي نمايي توجيه نمائيم. فراموش نكنيم كه خود برتربيني و تفكر خود را برتر دانستن انسان را دچار غفلت مي‌كند و غفلت سرآغاز فرو افتادن در دام افراطي گري است، افراطي كه مي‌تواند افراد را تا آستانه تبديل شدن به عناصري همچون اعضاء گروهك داعش به پيش ببرد.

 

17302

کد N422097