درگیری ارتش لبنان با گروههای مسلح در عرسال/گلوله باران مراکز تروریست ها

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از آزادی دو نظامی این کشور از دست گروههای مسلح در عرسال و گلوله باران مراکز گروههای مسلح در عرسال از سوی ارتش این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع لبنانی اعلام کردند: ارتش لبنان دو نظامی این کشور که از سوی گروههای مسلح در عرسال ربوده شده بود را آزاد کردند.

در همین حال رسانه های لبنانی از تسلط گروههای مسلح بر یک مرکز نظامی در عرسال و غارت اسلحه این مرکز خبر دادند.

در همین حال برخی منابع به  تقویت نیروهای ارتش در عرسال اشاره کردند و افزودند: افرادی که در داخل مرکز نظامی در عرسال به گروگان گرفته بودند آزاد شدند.

سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان گفت: ارتش کنترل اوضاع را در اختیار دارد و با متجاوزان به شدت برخورد می کند.

در همین حال منابع لبنانی از گلوله باران توپخانه ای مراکز تروریستها در جرود عرسال از سوی ارتش این کشور خبر دادند.