یک سخنگوی ستاد عبدالله:

تیم اصلاحات شیوه ابطال آرا را قبول ندارد/ پیشنهاد افزوده شدن 5 ماده به روند بازشماری آرا

آسیا اقیانوسیه

ستاد عبدالله عبدالله با اعلام این که به شیوه ابطال آرا توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعتراض دارد پیشنهادی 5 ماده ای برای بهبود این شیوه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، یک سخنگوی ستاد انتخاباتی "عبدالله عبدالله" گفت این ستاد شب گذشته دو نشست جداگانه با "جیمز کنینگهام" نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان و "یان کوبیش" نماینده ملل متحد انجام داده و صحبت تلفنی با وزیرخارجه ایالات متحده نیز صورت گرفته است.

بر این اساس مذاکرات میان دکتر عبدالله که به تازگی از سفر هندوستان بازگشته است، با سفارت آمریکا در کابل و سازمان ملل انجام شده است.

این سخنگوی تیم اصلاحات افزود این تیم اعلام کرده که تا نهایی شدن مذاکرات و توافق نهایی روی محتوا و مفاد لایحه ابطال، ناظران این تیم در روند بازشماری آرا شرکت نمی کند. تیم اصلاحات و همگرایى شیوه ابطال آرا که آقای نورستانى رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و یان کوبیش آنرا نهایی شده خوانده اند، قبول نداشته و پیشنهاد کرده است براى تصفیه آرا پاک و ناپاک، پنج مورد ذیل به این شیوه افزوده شود:

1. در صورتى که لیست راى دهنده گان موجود نباشد و یا سفید باشد و یا ده عدد شماره کارت راى دهى در لیست مسلسل باشد و درعین حال ٩٠٪ آرا به نفع یک نامزد استفاده شده باشد، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى اعتبار شود.

2. در صورتى که راى ریخته شده در صندوق در یک محل به تناسب دور اول بیشتر از ١٠٠٪ باشد، و بیشتر از ٩٠ درصد آرا به نفع یک نامزد باشد و یکى از موارد چک لیست نیز در آن دیده شود، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى اعتبار شود.

3. در صورتى که مجموع آراى یک صندوق٦٠٠ راى و یا بیشتر از آن باشد و یکى از موارد چک لیست نیز در آن دیده شود، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى اعتبار شود.

4.  در صورتى که آراى محلات خیالى وارد سیستم شده باشد و صندوق عملاً وجود نداشته باشد، آراى حساب شده باید از روند محاسبه خارج و بى اعتبار شود.

5. مفقودى صندوق ها قابل توجیه نیست و آراى آنها در محاسبه نباید شامل شود.

بر اساس این گزارش هر چند این خواسته ها از سوی تیم تحول و تداوم و نیز از سوی مراجع بین المللی پذیرفته نشده اما راِیزنی ها در این رابطه همچنان ادامه دارد.